E. PARDUOTUVĖS „MEDVILNAITĖS“ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes e. parduotuvėje „Medvilnaitės“ (toliau – E. parduotuvė).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant E. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti E. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų pirmiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, E. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka“).

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes E. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistravęs E. parduotuvėje ir įvedęs registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. pasinaudojęs „Greito apsipirkimo“ be registracijos galimybe.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.1.1 papunktyje numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte minėti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo E. parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo E. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu e. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas E. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šiose Taisyklėse ir kitose E. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes E. parduotuvėje nustatytą kainą ir priimti užsakytas prekes.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.4. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti E. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas E. parduotuvės elektroninio pašto adresu info@medvilnaites.lt.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis E. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo E. parduotuvės registracijos formoje pateiktus duomenis tik E. parduotuvės veiklos reikmėms. 

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti arba pakeisti Pirkėjo E. parduotuvėje įsigytas prekes šių Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

5. Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

5.1. E. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu e. paštu.

5.3. Prekių kainos E. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, su PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. atsiskaitymas naudojantis e. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama e. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs e. bankininkystės sutartį su savo banku. Pinigus Pirkėjas perveda į E. parduotuvės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai finansų įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta e. bankininkystės sistemoje;

5.4.2. atsiskaitymas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo vietoje (Algirdo g. 9, Vilnius).

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsdamas. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo teikimo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės pristatomos į Omniva, LP Express paštomatus, registruotu paštu arba per kurjerį (atsižvelgus į Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą).

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes prekių pristatymo puslapyje nurodytais terminais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos vėliau, nei nustatyta, dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

7. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visų E. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  (2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29).

8.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti E. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą (kartu su prašymu grąžinti/pakeisti prekes) turi būti pateiktas E. parduotuvės elektroninio pašto adresu info@medvilnaites.lt.

8.3. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 3.6 punkte nurodyta Pirkėjo teise atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus: 

8.3.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

8.3.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

8.3.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

8.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, Lietuva.

8.5. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo grąžinti/pakeisti prekę formą (joje nurodoma grąžinama prekė ir Pirkėjo banko sąskaita, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą - faktūrą).

8.6. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 8.2. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo ir pardavimo Sutarties atsisakymą, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo grąžinamų prekių gavimo grąžina Pirkėjui pastarojo už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 8.3. punkte nurodytus reikalavimus.

8.7. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškos prekės, įsigytos E. parduotuvėje, nekeičiamos, o nekokybiškų prekių grąžinimui taikomos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo nuostatos  (2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29) bei šių Taisyklių 8.3 – 8.6 punktuose įtvirtintos nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Mažmeninės prekybos taisyklėse pateiktą Nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašą, nekeičiamomis ir negrąžinamomis prekėmis laikomos tokios įsigytos kokybiškos prekės kaip: apatiniai drabužiai, pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai bei visos kitos prekės, specialiai išskirtos kaip negrąžinamos Nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąraše.

8.8. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo nuostatos  (2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29), Mažmeninės prekybos taisyklės, kurios yra suderintos su LR civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-700 ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-701 nuostatomis, bei šių Taisyklių 8.3. – 8.6. punktuose įtvirtintos nuostatos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos E. parduotuvėje formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų e. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti E. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų pakeitimų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E. parduotuvės skyrelyje  „Kontaktai“ nurodytu telefonu ir e. pašto adresu.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės parengtos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.